سیلویو برلوسکنی از مجلس سنای ایتالیا اخراج شد

مجلس سنای ایتالیا رای به اخراج سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق این کشور و از نمایندگان فعلی سنا داد.
مجلس سنا در پی محکومیت اخیر برلوسکنی به تقلب مالیاتی او را اخراج می‌کند.
رای مجلس سنا به معنای آن است که او دست‌کم برای شش سال آینده نمی‌تواند نامزد نمایندگی در پارلمان شود.
برلوسکنی که ۷۷ سال دارد و رهبرحزب «ایتالیای آزاد» است، در جمع چند هزار تن از هوادارانش رای سنا را «روزعزاداری برای دمکراسی» توصیف کرد.