اخبار روزانه ایران وجهان پنج شنبه 7 آذر

اخبار امروز ایران و جهان از تلویزیون ایران فردا به میزبانی مسعود جدی و فریبا شیرازی. در انتهای بخش خبر با امیر خسروجردی خواهیم بود و اخبار ورزشی روز. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز از اخبار روز مطلع کنید.