سفیر پنجشنبه 7 آذر

در این شماره از سفیر به تاریخچه پیدایش ساعت خواهیم پرداخت ، سفری می کنیم بر پر سیال زمان و در می یابیم چرا و چگونه گذشتگانمان پایه سنجش گذر لحظات را بر ارقام و اعداد نهادند با ما همراه شوید و این برنامه زیبا را از دست ندهید.

دانلود