نخست‌وزیر لتونی استعفا داد

والدیس دومبروفسکیس، نخست وزیر لتونی به دنبال فرو ریختن سقف یک فروشگاه مواد غذایی در پایتخت این کشور از سمت خود استعفا داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی نخست‌وزیر لتونی با تائید خبر استعفای وی، اعلام کرد که والدیس دومبروفسکیس با حضور در یک کنفرانس خبری مواضع خود در این‌باره را اعلام خواهد کرد.
دولت لتونی به دنبال حادثه ریزش سقف ساختمان فروشگاه که در جریان آن ۵۰ تن کشته شدند، به شدت تحت فشار قرار گرفته بود.