بر اساس گفته های تازه اسنودن ، امریکا از رفتار های جنسی آنلاین کاربران نسخه برداری میکند.

بر اساس گفته های تازه اسنودن ، امریکا از رفتار های جنسی آنلاین کاربران نسخه برداری میکند.
براساس اسناد منتشر شده، این آژانس معتقد است که از برخی “آسیب پذیری های شخصی” دشمنان ایالات متحده و تروریست ها می توان علیه این افراد استفاده کرد. منبع این آسیب پذیری ها نیز سیستم رهگیری ارتباطات آنلاین و سینگال های مخابراتی این سازمان عنوان شده است. سازمان امنیت امریکا معتقد است، هنگامی که وجهه عمومی افراد با رفتار آنلاین آنها متفاوت است سطح آسیب پذیری نیز بالا می رود و می تواند مورد استفاده موثرتری واقع شود. این سازمان از دوگانگی یا نفاق رفتاری میان رفتار آنلاین و رفتار در عرصه عمومی به عنوان حربه مفید نام می برد. در میان رفتارهای مورد نظر سازمان های امنیتی می توان به چگونگی صحبت با دختران جوان در محیط های آنلاین، مشاهده تصاویر جنسی، استفاده از خیریه های اینترنتی برای اهداف شخصی و … اشاره کرد.
نظر شما در این ارتباط چیست؟ آیا امریکا تنها کشوری است که دست به این گونه اقدامات میزند؟ با ما همراه باشید و در این بحث شرکت کنید.