تفسیر خبر سه شنبه ۹ مرداد تکرار

– تظاهرات و اعتصابات امروز ۹ مرداد در برخی از شهرهای ایران
– بحران اقتصاد رو به گسترش در ايران
– چرا خروج ارز از كشور افزايش يافته است؟
– آيا رژيم نسبت به آينده خود نااميد شده است؟
– ادامه ستايش از رضاشاه پهلوی در ايران
و موضوعات ديگر در همين زمينه ، امشب در تفسير خبر /ايران فردا /٩.٣٠ تهران
ميهمانان : آقايان فواد پاشائی و محمد علی توفيقی

چالنگی: شعارهای مردم را امروز در اصفهان چطور تفسیر میکنید ؟

پاشایی : طبیعی است که باید حکومتها بر خواست مردم تکیه کنند مردم از دی ماه این خواسته را داشته اند و معلوم است که برایشان کم خطر نیست. شما اگر در ایران شعار جمهوری ایرانی بدهید انچنان خطری ندارد که بخواهید نام دو تن از پادشاهان پیشین را ببرید. مردم چیزی را که به جای این حکومت میخواهند حکومت پادشاهی و مدرنیته هست.

توفیقی: من فکر میکنم این شعار خواست بخشی از جامعه ماست که از حکومت دینی خسته شده اند و بدنبال حکومتی جدید اظهار نظر میکنند، واین خواست اکثریت نیست و نمیتوانیم بگوییم همه خواستار برگشت سیستم پادشاهی هستند ،گرچه من خودم فکر میکنم هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه پهلوی هردو کارهای بسیار خوبی را برای این مملکت انجام داده اند، و من هم میگویم روحشان شاد ، اما خواستار سیستم پادشاهی نیستم . ناکار آمدی که در این چهل سال حکومت جمهوری گاو، شتر، پنلگ که نه جمهوری بود و نه اسلامی و نه ایرانی داشته است مردم را به مقایسه وا داشته است .

چالنگی : بله قطعا نظر همه جامعه نیست ، بسیاری معتقد هستند که در این کشور دو ستون اصلی وجود داشته است یکی پادشاهی و یکی دین ،،نظر شما چیست؟

پاشایی: بله بنده هم با آقای توفیقی موافقم ولی در چنین مقطعی که چنین شعارهایی و خواسته هایی با سرکوب شدید مواجه میگردد اعلام چنین نظری بی دلیل نیست و شما خواست دیگری نمیشنوید و خواهان برگشت به حکومت قبلی هستند ،بنظر من این حکومت اسلامی است و مردم چهل سال این جمهوری راتجربه کرده اند و اکثر کسانی که این شعار را میدهند نه رضا شاه را دیده اند و نه محمد رضا شاه را فقط این بخاطر شنیده هایشان است که ترجیح میدهند حکومت پادشاهی را انتخاب کنند هر چند که خطرات زیادی برایشان دارد.

چالنگی :علت و علل این فروپاشی اقتصادی ایران را چطور ارزیابی میکنید؟

توفیقی: اجازه بدهید در جواب آقای پاشایی نکته ای را عرض کنم ،اینکه من این حکومت را اسلامی نمیدانم و یا جمهوری نمی دانم بخاطر این است که شما در مقایسه با حکومت های جمهوری هیچ نشانی از آن نمیبینید و یا حکومت قبلی که پدر و پسر حکومت کرده اند هم حکومت پادشاهی مشروطه نمیدانم چون اگر با حکومت های پادشاهی مشروطه مقایسه شوند هیچ برابری نمیتوان یافت

چالنگی : تاریخ ایران پر است از نظام پادشاهان مستبد و دیکتاتور اما نظام جمهوری اسلامی هم در دنیا سابقه نداشته است.انقلاب تحمیل کرد این جمهوری را و اگر جمهوری نبود دین تبلور پیدا میکرد

توفیقی : بنظر من دین یک تجربه شخصی است واگر دین باعث شد که جمهوریت تبلور پیدا نکند، تحمیل دین اسلام به آن بود همانطور که خمینی می گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد ، و تجربه نشان داده است که حکومتهایی که دینی بوده اند موفق نبوده اند .

با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو