نگاه چهار شنبه 6 آذر

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.در این برنامه نیز همچون چند شماره گذشته گفتگوی خود را با اسماعیل نوری علا در باب شعر و ادبیات معاصر همچنین راه های رسیدن جامعه به دموکراسی ادامه خواهیم داد . با ما همراه باشید.