001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

مرغ سحر – قسمت اول – سه شنبه ۲۶ تیر

سری جدید برنامه مرغ سحر در تلویزیون ایران فردا با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی اجتماعی ایران و جهان با ما همراه باشید و مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

 

این برنامه از پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به مناسبت سالروز ۲۱ آذر با شما…

در این شماره از برنامه تفسیر خبر نگاهی خواهیم داشت به: برنامه اتمی حکومت فقیه در ایران ، ایران و مردمان ایران را به کجا میبرد؟ چه پیامد هایی برنامه…