چمتا سه شنبه 5 آذر – الویس پریسلی

شور و تحرک و شادمانی بر روی صحنه؛ رخت و لباس پر زرق و برق و چهره ای متفاوت از نشانه های مرسوم زیبایی مردانه در آن دوران… همین هاست مشخصه های مردی که خیلی زود پادشاه اقلیم موسیقی اش شد و برای همیشه هم بر سر تاج و تخت باقی ماند.

دانلود