دو سوم مردم تهران از سیاست خارجی دولت حمایت کردند

خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در تهران گفته اند که دولت حسن روحانی در ۱۰۰ روز گذشته توانسته است «ایران دوستی» را جایگزین «ایران هراسی» کند.
در این نظرسنجی که توسط ایرنا انجام شده است،‌ نزدیک به ۸۰ درصد شهروندان تهرانی معتقدند دولت یازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، بیش از همه، در زمینه سیاست خارجی موفق عمل کرده است.
بر اساس این گزارش،‌ دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، از نظر پاسخگویان در این نظرسنجی آخرین امتیاز را گرفته است. برای مثال، حدود ۶۰ درصد گفته اند که دولت در مدت ۱۰۰ روز در مهار نقدینگی ناموفق بوده و ۸۰ درصد نیز گفته اند که دولت نتوانسته است برای معضل بیکاری کاری انجام دهد.
در این گزارش تعداد کسانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، ‌اعلام نشده است.