001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر پنجشنبه ٢١ تير

امشب باخبرهاي ويژه در تفسير خبر از جمله : كشف علت خشكسالي در ايران و ارتباط آن با سرخپوستا ن آمريكا ؟
قرارست كي و چرا ملايان حكومت تنبك بزنند؟
يك ركورد جهاني تازه در مورد گروگانگيري.
آخوندهاي تكواندوكار وارد مي شوند.
وخبرهاي ويژه ي ديگر
ساعت ٩.٣٠ شب تهران از شبكه ايران فردا

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو