ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه ۱۶ تیر

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته.

با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی