تفسیر خبر سه شنبه 5 آذر

در برنامه امشب تفسیر خبر همچون شماره های پیشین تفسیر و بررسی خواهیم کرد آنچه را که در ارتباط با ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و بین المللی می گذرد .در راس تمامی اخبار آنچه که در ژنو گذشت موضوع اصلی برنامه پیش روست . در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران رسما قرارداد ژنو را یک پیروزی بزرگ تاریخی قلمداد می کند گروهی آن را با ترکمن چای مقایسه کرده اند . از طرفی همزمان با تاکید مقامات ایرانی مبنی بر رسمیت یافتن حق غنی سازی ایران در این معاهده طرف های دیگر مذاکره کاملا این گفته را رد می کند . کدام طرف سعی در پنهان کردن حقیقت دارد ؟ ، آیا این توافق نامه راه را برای رونق سفره مردم ایران هموار خواهد کرد؟ به همراه میهمانان امشب برنامه آقایان حسن شریعتمداری از هامبورگ و ناصر محمدی از لندن ، این مسائل و پرسشها را مورد برسی قرار خواهیم داد . با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این مباحث به اشتراک بگذارید .

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید