پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 آذر

سلام یاران نازنین ایران فردا ، پنجره ای رو به خانه پدری امروز اختصاص دارد به نتایج مذاکرات ژنو .در حالی که روایت های گوناگونی از مفاد این قرارداد 6 ماهه توسط مسئولین جمهوری اسلامی گفته می شود ، دکتر علیرضا نوریزاده به طور کامل موارد حقیقی موجود در این تفاهم نامه را بازخوانی کرده و مورد تحلیل قرار می دهند .در این برنامه به دلایل نگرانی اسرائیل و کشور های عربی منطقه از عقد این قرار داد پرداخته خواهد شد .در بخش دوم از برنامه امروز صحبت های آقایان روحانی ، اوباما ، جان کری و جواد ظریف در ارتباط بانتیجه مذاکرات ایران با 1+5 پخش خواهد شد و تفسیر این سخنان رااز زبان دکتر نوریزاده می شنویم . با ما همراه باشید ودر این مباحث شرکت کنید.

یوتیوب دانلود

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید