شاهنامه با گردآفرید – پرسش های موبد از نوشین روان

بخش دویست و شصت و سه : گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب