کوچ ایرانیان ۱۵۲ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با  دکتر مسعود نقره کار (نویسنده) . با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی