001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گلگشت یکشنبه ۲۰ خرداد

میهمان حسین حجازی در این شماره از گلگشت جناب آقای نیک آهنگ کوثر هستند.

با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان و آشنایان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی