کوچ ایرانیان ۱۵۱ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای شهاب شیخی روزنامه نگار، نویسنده. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی