001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر چهار شنبه ۱۶ خرداد

امشب درتفسير خبر /ايران فردا /٩.٣٠ تهران : رويداد ها ي خرداد ٤٢و پي آمدهاي آن.

اظهارات علي خامنه اي در مورد نابودي اسرائيل به سود كيست؟

بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در ديدار با رهبران فرانسه ،انگليس و آلمان چه هدفي را دنبال مي كند؟

ميهمانان :آقايان حسن اعتمادي حسن هاشميان

آقای چالنگی: ما وقتی بر میگردیم به وقایع سالهای 1342 و رخداد های آنزمان و پیامد های آن از شما به عنوان یک ناظر سیاسی می پرسیم خمینی چه میخواست ؟

آقای اعتمادی: اجازه بدهید ابتدا یک اشاره ای بکنیم به رفرمی که رژیم گذشته در دستور کارش قرار گرفته بود. قطعا آنزمان ایران خودش را آماده میکرد برای ورود به یک عصر مترقی و احتیاج داشت که در همه زمینه ها این رشد را بوجود بیاورد. از جمله سپاه دانش و بهداشت که برای آگاهی و زدودن بیسوادی و بردن بهداشت به دورترین روستاها . و ازسوی دیگر آزادی که به زنان میداد برای ورود به جامعه و در کل اصلاحات ارضی نوعی دگرگونی بود که اولین کسانی که با آن به مخالفت پرداختند روحانیون بودند.

همچنین جبهه ملی و دیگر گروههای جامعه با این طرح موافق نبودند. چون فرماندهی این مخالفت ها در دست خمینی بود و دیگر بخش ها هم هماهنگ با خمینی به این صف مخالفت به رهبری خمینی پیوستند و بعدها در اسنادی که بدست آمد کسانی هم مثل بیژن جزنی که افکاری نزدیک به حزب توده ایران داشت جزء کسانی هستند که سازماندهی میکنند فعالان جنبش دانشجویی را برعلیه طرح اصلاحات ارضی به رهبری خمینی و این چپ ها بر اثر ضدیتی که با آمریکا داشتند بعنوان رژیم سرمایه داری توانستند در یک طیف وسیعی برعلیه اصلاحات ارضی بایستند. البته این طرح و اعتراضات در سال 42 به نتیجه نرسید و این ادامه پیدا کرد تا سال 1357 که منجر به انقلاب گردید.

آقای هاشمیان : من معتقدم که خمینی از چندین جریانی که در آن زمان وجود داشت بیگانه بود. آزادیخواهی ملت ایران که از مشروطه شروع شد و همینطور ادامه داشت در دهه 50 به اوج خودش رسید. کتابها و اسنادی که ارائه داده اند هیچکدام نشانه ای از اینکه نشان بدهد خمینی ارتباط با جنبش آزادیخواهی ایران داشته است ندارد. بنابراین خمینی یک فرد بیگانه بود با جنبش آزادی خواهی که آن را مسیر خیلی طولانی را طی کرده بود و متاسفانه پرچمش را بدست گرفت و میبینیم که از پس این سالها چه گذشته است. مسئله دوم اینکه در بین خود روحانیت هم منزوی بود.
خیلی از مراجع آن زمان خمینی را به آن شکل قبول نداشتند. حتی در زمان تبعید ایشان به عراق تعدادی انگشت شمار به ایشان سر میزدند. و این دایره مردمی و گسترده خمینی به آن صورت شکل نگرفته بود. اگر آقای ابراهیم یزدی به عراق نمی رفت ممکن بود خمینی از لیبی یا یکی از کشور های آفریقایی سر در بیاورد اما همین نهضت آزادی زیر چتر خمینی قرار گرفت .

آقای چالنگی : نهضت آزادی که برای آزادی مبارزه میکرد گوشه چشمی هم به حکومت شرق داشت و تمام گروه های سیاسی از جمله توده فداییان مجاهدین و جبهه ملی تبیین جداگانه ای از آزادی داشتند و حتی خمینی در نامه ای که برای شاه نوشته بود اذعان داشت که آزادی زنان به معنای فحشا است. و تمام گروههایی که بدنبال یا در کنار خمینی بودند همین نظریه خمینی را قبول داشتند چرا نه؟؟

آقای اعتمادی: ما در طی تاریخ معاصر هیچوقت شاهد آن نبودیم که قدرت سیاسی به دست گروهی که خود را جبهه ملی یا یک جبهه از یک گرایش سیاسی می نامند و رهبری میکنند و هیچگاه به هیچ گروه سیاسی دمکرات وملی خواه و سکولاراجازه ندادند جبهه واحدی را بسازند و یا تمایلی نشان ندادند. هیچکدام از گروههای دیگر به قدرت نرسیدند تا ثابت بکنند که به آزادی و دمکراسی چقدر پایبند هستند.

که مفهوم آزادی از بینش آنها چه نوع آزادی است. همه این گروه هایی که نام بردیم در سال 42 و 57 چه به عنوان چپ سنتی و چه بعنوان جبهه ملی و بر علیه حکومت رژیم گذشته در کنار هم قرار گرفته اند. اینها شعار هایی بود که از نهضت آزادی تا جبهه ملی همیشه بر علیه رژیم شاه مطرح میکردند. اما عملکرد آنها در سال 57 نشان داد که نه تنها به آزادی اعتقادی ندارند بلکه برای رسیدن به اهداف خودشان حاضرند با مرتجعترین و عقب مانده ترین حکومت همگام و متحد بشوند.

آقای هاشمیان : من معتقدم مفهوم آزادی تفاسیر مختلفی دارد گروه های دیگری در این مدت به قدرت نرسیدند که ببینیم چه نوع آزادی مد نظرشان است و هر کدام از اینها تاریخ مبارزاتی جداگانه ای داشتند ونهضت آزادی تاریخی عمیقتر از خمینی و بقیه گروها و آخوندهای جامعه داشتند. بنابراین من معتقد هستم که احتمالش بسیار ضعیف بود که بشود این مسیر رسیدن به آزادی را با یک گروهی که از مفهوم آزادی هیچ نمی دانست مثل آخوند ها را دست پیدا کند. و متاسفانه شرایط به شکلی رقم خورد که بدون شناخت از خمینی همه به زیر چتر او رفتند . دیکتاتوری خونین و سیاه خمینی و حکومتش را نا خواسته رقم زدند.

در بخش بعدی تفسیرخبر توجه شما خوبان را به نظرات میهمانان عزیز در ارتباط با سخنان خامنه ای و تهدید اسراییل توسط جمهوری اسلامی جلب خواهیم نمود و با شما به سخن خواهیم نشست.
با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو