کوچ ایرانیان قسمت هفتم یکشنبه 3 آذر

این هفتمین قسمت از مجموعه ی مستند کوچ ایرانیان ساخته علی لیمونادی است که از تلویزیون ایران فردا تقدیم شما نازنینان میشود. درباره کوچ ناراضیان ایرانی که طی 34 سال گذشته غربت گزیده اند بسیار شنیده ایم.و همچنین در رابطه با تعداد این ناراضیان ارقام واعداد متفاوتی تخمین زده می شود . در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان با جناب آقای دکتر کاظم کردوانی (محقق،استاد دانشگاه و عضو کانون نویسندگان ایران ) مقیم آلمان گفتگویی خواهیم داشت.به کمک ایشان وبا استفاده از داده هاو آمار های علمی و اصولی سعی داریم به رقمی نزدیک به واقعیت از تعداد مهاجران ایرانی در این برهه از زمان دست یابیم .در ادامه برنامه امشب باجناب دکتر مهرداد خوانساری (فعال سیاسی) و سرکار خانم دکتر نسرین بصیری (فعال حقوق زنان) صحبت خواهیم کرد، چرایی و چگونگی کوچشان از وطن را خواهیم شنید . با ما همراه باشید .

یوتیوب دانلود