زیر آسمان پاریس شنبه 2 آذر

دوستان نازنین ، بار دیگر میهمان محمدرضا شاهید خواهیم بود و سفری می کنیم به زیر آسمان پاریس.در این شماره به دلیل اهمیت موضوع فقط یک گزارش خواهیم داشت . پس ازبخش “از دیده ها تا شنیده ها “که نگاه های  کنجکاو و متفاوتیست به یک موضوع از زبان رسانه های مختلف ، گزارش محمد رضا شاهید  از مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر  را به تماشا خواهیم نشست با ما همراه باشید.