کوچ ایرانیان ۱۴۹ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای علی شاکری زند فعال سیاسی (همکار نزدیک و رئیس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی در زمان حیات دکتر شاپور بختیار) . با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی