ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه ۲۳ اردیبهشت

در این برنامه همراه با  اردوان روزبه، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته.

با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی