ترانه باران جمعه 1 آذر

همراه با پرسیس سری میزنیم به داغترین های دنیای موسیقی در هفته گذشته .همچنین در این شماره از ترانه باران گفتگویی خواهیم داشت با شهبال شب پره در رابطه با مسابقه بزرگ فیم پرشیا. با ما همراه باشید.