001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان ۱۴۶ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با هدایت متین دفتری حقوق‌دان و فعال حقوق بشر و سپس در بخش دوم برنامه نیز با جناب آقای داریوش آشوری اندیشمند، زبان‌شناس و مترجم ایرانی . با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی