صفحه یک جمعه 1 آذر

در این شماره می‌بینید :
اعتیادِ یک خانواده با تمامی اعضای خانواده حتی کودکان خردسال
وقتی‌ نمایندگان مجلس در نگارش معاهده غلط املایی دارند
و غلط گرامری در آرم دانشگاه ایرانیان احمدی‌نژاد