اخبار کوتاه روزانه جمعه 1 آذر

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.