کوچ ایرانیان ۱۴۴ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با هدایت متین دفتری حقوق‌دان و فعال حقوق بشر. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی