001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر پنجشنبه 30 آبان

در برنامه امشب تفسیر خبر جمشید چالنگی میزبان آقایان ناصر محمدی از لندن و حسن اعتمادی از سوئد هستند. در این برنامه نیز به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ایران میپردازیم .واکنش جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران یکی از مباحث مطرح شده در این شماره است،آیا جوامع بین المللی به مسئله نقض گسترده حقوق بشر در ایران توجهی نشان می دهند ؟ ویا اینکه آنها بر خلاف ادعا و گفته هایشان منافع سیاسی و اقتصادی خود را در حفظ رابطه با جمهوری اسلامی میدانند؟ با ما همراه باشید و در این مباحث مشارکت کنید.

لینک یوتیوب

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید.

برنامه را از اینجا دانلود کنید .