تفسیر خبر دوشنبه ۲۷ فروردین

در این شماره از برنامه همراه با شما و جناب آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار و عضو شورای مدیریت روزنامه اقتصادی آسیا در تهران مرور خواهیم کرد

چرا مسئولان حکومتی فقیه سعید مرتضوی را برای اجرای حکم پیدا نمیکنند؟

آیا فساد مالی در ایران نهدینه شده است؟

آینده بحران ارزی در ایران

نقش تحریم ها در اقتصاد ایران

حمله به تاسیسات شیمیایی سوریه و باز تاب آن و خبرهای دیگر

ابتدا داستان سعید مرتضوی چیست؟

این خبر و حرفهای محسنی اژه ای جنبه طنز گونه دارد. شما که آقای ریگی را در هوا گرفتید از پیدا کردن سعید مرتضوی در روی زمین عاجز هستید !!!!

آنقدر مضحک هست که تحلیلی را باقی نمیگذارد. اما این مطلب را میرساند که این شخص و این باند چنان پشتوانه ای دارد و یا سند و مدرکی بر علیه رهبریت دارد که قوه قضاییه مجبور به گفتن او را پیدا نکردیم میشود.

این نشانه آن است که اراده ای برای پیدا کردن و دستگیری او وجود ندارد. در بعضی جهات میبینیم برخورد نکردن با احمدی نژاد و سعید طوسی و سعید مرتضوی اسراری است که اینها از رهبریت نظام  دارند و به این خاطر از دستگیری این افراد پرهیز میکنند. اما در ارتباط با پاسخ به این سئوال که حساسیت ها نسبت به فساد ها و جنایتهای مسئولین عادی شده من چنین نظری ندارم و هر چقدر فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه بیشتر شود نه تنها عادی نمیشود بلکه انزجار مردم را بهمراه دارد.

آیا فساد مالی در ایران نهدینه شده است؟

رژیم بعلت درگیری های امنیتی خارجی بلحاظ بقای خودش و نارضایتی ۴۰ ساله مردم مجبور به باج دادن به یک سری نیروی مورد اطمینانش می باشد و این فساد در موسسات مالی دنباله همین باج هاست.

فساد در موسسات مالی رو به افزایش است و تبدیل به بحران امنیتی شده است.

نقش تحریم ها در اقتصاد ایران تحلیل شما چیست ؟

اما در ارتباط با کاسبان تحریم و وضعیت ایران در صورت تحریمهای بیشتر باید گفت

اینکه عده ای از بحرانهای بوجود آمده استفاده یا سوء استفاده میکنند موضوع تازه ای نیست. این تحریم ها آنقدر بزرگ هست که ممکن است عده ای در کوتاه مدت سود کنند ولی در دراز مدت زیان خواهند دید.

اما مهمترین تحریمها تمدید تحریم های حقوق بشری برعلیه افراد قوه قضاییه و نظامی ایران توسط اتحادیه اروپا بوده است و نشان میدهد که هیچ شکافی بین اروپا و آمریکا در ایجاد تحریم ها وجود ندارد.

حمله به تاسیسات شیمیایی سوریه و باز تاب آن در ایران را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

همچنین در ارتباط با حمله آمریکا و فرانسه و بریتانیا به تجیزات شیمیایی سوریه دو واکنش وجود دارد اولی واکنش بخشی مردم که رضایت داشتند به این خاطر که آمریکا به خط قرمز هایش توجه میکند. و در بقیه مسائلش هم جدی است. و بخش دیگر نگران همگانی شدن جنگ و کشیده شده پای ایران به می ان جنگ هستند

اما بخش حاکمیت هم یک سری سخنان از قبل مشخص شده و محکوم کردن این حمله و شعار آمرزکای جنایتکار را سردادان است.

تفسیر شما از بحران محیط زیست و نقش بسازو بفروش ها در این باره چیست؟

موضوع محیط زیست جزو موضوعات بسیار مهم برای مردم و متاسفانه هیچگونه اهمیتی برای حاکمیت ولایی ندارد.اما بساز و بفروش ها نقشی در این بحران ندارند این عوامل و مسئولین حکومتی هستند که بدون در نظر گرفت سیاست های درست زیست محیطی در حال حاضر مسئله آب به بحرانی بزرگ برای مردم و بحرانی امنیتی برای حکومت تبدیل شده است و مقصر در زمینه زیست محیطی حکومت می باشد.

به اعتقاد من واردات بخشی از تجارت است و اگر حساب شده صورت بگیرد خیلی هم خوب است.طبیعی است که در بخش کشاورزی محصولاتی که آب زیادی مصرف میکنند تولید نکنیم و آن را وارد کنیم  اما این حکومت همه چیز را به خاطر روابط خوب تجاری که با چین دارد از آن کشور وارد میکند و برایش کشاورز و مشکلاتش اهمیتی ندارد و ای بخاط سود زیاد واردات از چین میباشد.

بحران ارز را چگونه میبینید؟

موضوع ارز از زمان احمدی نژاد مزمن شده و در حال حاضر با دستور درست نمیشود و این بحران روز به روز بیشتر میشود و برای اولین بار دستور به صرافان داده اند که فروش ارز ممنوع .فروش حواله ارزی ممنوع و تمام این کار را بانکها انجام خواهند داد. این بحران ممکن است یک هفته ساکت باشد اما بزودی از جای دیگری منفجر خواهد شد.

در انتهای برنامه نگاهی به حمله آمریکا و متحدانش به سوریه و همچنین اشاره ای به کنفرانس سران کشور های عرب خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود.

با ما باشید و برنامه تفسیر خبر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو