کوچ ایرانیان ۱۴۳ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان  سری خواهیم زد به بخش دوم بزرگداشت پدر داستان نویسی نوین ایران صادق هدایت و دیدگاه صاحب نظران را شاهد شویم که از او شناخت خوبی داشتند. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب فایل صوتی