شاهنامه با گردآفرید – ساختن تخت نرد

بخش دویست و پنجاه دوم: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب