دختر ١٧ ساله کرد توسط نیروی انتظامی کشته شد

اوین عثمانی، دختر ١٧ سالە کُرد اهل شهرستان بانه  بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جان خود را از دست داد.

به گزارش کردپا اوین عثمانی روز چهارشنبە ٢٢ آبان‌ماه بە همراه برادرش بە یکی از تفرجگا‌های اطراف بانە رفتە که در حین بازگشت بە خانە بە ظن حمل بار قاچاق از سوی نیروهای انتظامی مورد حملە قرار گرفت.

وی مورد اصابت چندین گلولە قرار گرفته و یک روز پس از انتقال بە بیمارستان جان سپرد

محمد نوری زاد نیز در صفحه فیس بوک خود از دیدار با خانواده این دختر خبر داده است.