یکی بود یکی نبود چهار شنبه 29 آبان

در سی‌ یکمین برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` نگاه مسعود اسدالهی به فرهنگ سنتی ، دینی ایران که هر روز بیشتر به طرف خرافات گرایش دارد و در واقع دکان‌هایی‌ شده برای مداحان و آخوند‌های اهل کسب کار. در ادامه نگاهی‌ به یک هنرمند زن یونانی که چگونه توانست در سالهای دیکتاتوری فرهنگ یونان ، هنرمندان و آزادی خواهان اروپا را به دنبال خود بکشاند و سرانجام پس از پیروزی مردم یونان او را به صندلی وزارت فرهنگ و هنر یونان بنشاندند. از `ملینا مرکوری` حرف میزند و فیلم معروف `یکشنبه‌ها هرگز اثر معروف و ماندگار `ژول داسن` . با ما همراه باشید .