پنجره ای رو به خانه پدری چهار شنبه 29 آبان

سلام دوستان نازنین ایران فردا برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری در بخش اول اختصاص دارد به حمله تروریستی روز گذشته به سفارت ایران در بیروت ، دکتر نوریزاده ابعاد مختلف این حمله وحشتناک را تحلیل مکنند و پیشینه درگیری های مسلحانه در لبنان را از زبان ایشان خواهیم شنید . در بخش دوم دکتر نوریزاده به ماجرای قتل فریدون فرخزاد توسط تیم ترور و تصفیه اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی و نقش اکبر خوشکوش یکی از عاملین قتل های زنجیره ای می پردازند  .  با ما همراه باشید .

 لینک یوتیوب 

برنامه را از اینجا دانلود کنید

برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید