001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

فشار به دولت برای تحویل نفت به غیرمسئولان

در شرایطی که رژیم ایران با کمبود منابع برای تامین نیازهای ضروری خود مواجه است فشارهای زیادی به دولت وارد می‌شود که بخشی از تولیدات نفت را برای فروش در اختیار دستگاه های غیرمسئول قرار دهد.

وب‌سایت «انتخاب» در این خصوص نوشته است: «دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز که به گفته رییس جمهور میراث دار خزانه خالی وبدهی های صدها هزار میلیاردی گردید، و برای تامین کسری بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی امسال با بحران مواجه است، فشارهایی بر دولت برای تحویل بخشی از صادرات یک میلون بشکه‌ای نفت کشور به دستگاه‌های غیرمسئول برای تامین هزینه های آنان وجود ایجاد شده است.»

به نوشته‌ی این سایت «این فشارها اگرچه با مقاومت دولت مواجه شده است اما مخالفت مسئولین دولت و وزارت نفت موجب نشده است که فشارهای مذکور قطع شده و یا کاهش یابد.»

تحویل نفت به افراد و دستگاه‌های غیرمسئول در حالی به وزرات نفت و دولت توصیه می‌شود که مطابق با قانون، شرکت ملی نفت تنها موظف به فروش نفت به دارندگان پالایشگاه می باشد تا از ورود دلالان، واسطه‌ها ومافیاهای به فروش نفت ایران جلوگیری شود.