001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ممانعت وزارت اطلاعات از برگزارى مراسم سالگرد فروهرها

پرستو فروهر در پیامی از ممنوعیت برگزارى مراسم سالگرد فروهرها توسط وزارت اطلاعات خبر داده است.

وی در پیام خود با اشاره به احضار خود به وزارت اطلاعات و مذاکرات انجام شده گفت: گرچه امسال نیز به این روند تحمیلی و ممنوعیت برگزاری آیینی درخور داریوش و پروانه فروهر اعتراض کردم اما این بار نیز اعتراض ها بی‌نتیجه ماند.

خانم فروهر افزود: «آنها زور دارند و ظلم پیشه کرده‌اند و ما صبر داریم و امید به آینده بسته‌ایم، کاش شجاعت و جسارت جان‌باختگانمان را نیز گاهی داشته باشیم.»