عضو شورای پول و اعتبار: مسکن مهر اقتصاد کشور را فلج کرد

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: مسکن مهر سهم ۴۲ درصدی در افزایش پایه پولی کشور داشت، تورم را تا ۱۷ درصد افزایش داد و اقتصاد کشور را فلج کرد.

محمد‌‌ حسن‌نژاد عضو شورای پول و اعتبار در خصوص سیاست‌های مسکن مهر اضافه کرد: مسکن مهر که ساخته شده است، کار خوبی بوده، اما مهمتر از تأمین مالی مسکن مهر، نحوه تأمین مالی آن است، چرا که براساس برآوردهای انجام شده ۴۲ درصد از پایه پولی کشور به خاطر مسکن مهر بوده است و ۱۶ تا ۱۷ درصد در افزایش تورم تأثیر داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر اقتصاد ایران را فلج کرده است، اظهار داشت: دست بردن به جیب بانک مرکزی و برداشت پول توسط دولت از بانک مسکن و بانک مرکزی باعث شده است تا آثار منفی مسکن مهر بر آثار مثبت آن بچربد.

حسن‌نژاد در پاسخ به این سؤال که موضع شورای پول و اعتبار در خصوص صندوق پس‌انداز چیست هم گفت: در حال حاضر جو خوبی در شورای پول و اعتبار وجود دارد و موارد به صورت عاقلانه بررسی می‌شود و به نظر من شورای پول و اعتبار با این صندوق مشکلی نخواهد داشت.