هنر معاصر – بهارتی کِر

بهارتی کِر از پدر و مادری هندی اما در بریتانیا متولد شد، او در سن ۲۳ سالگی به دهلی هندوستان سفر کرد تا به گفته خود او بتواند جهان را به شکل جدیدی نگاه کند…

یوتیوب