درخواست فعالان سیاسی از احمد شهید برای دیدار با موسوی و کروبی

۱۵۲ تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از وی خواسته‌اند تا پس از گذشت هزار روز از حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از حکومت ایران بخواهد دیدار او با این سه رهبر اعتراض‌های ۱۳۸۸ را فراهم سازد.

به‌گفته این فعالان، نیروهای مسئول و قضایی ایران هیچ‌گونه توجیه قانونی و حقوقی در مورد بازداشت خودسرانه رهبران مخالف ایران ارائه نکرده‌اند.

این فعالان سیاسی با بیان اینکه تاکنون رژیم ایران از آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر باز زده است، به احمد شهید گفته‌اند: «بار دیگر از دولت ایران بخواهید به درخواست‌های پیشین شما برای فراهم کردن شرایط دیدار از رهبران مخالفان حاکمیت پاسخ دهد تا وضعیت و شرایط حبس خانگی آن‌ها را بررسی و گزارش کنید.»

فعالان سیاسی و مدنی همچنین از احمد شهید خواسته‌اند که هر گونه اقدام ممکن را در پیش بگیرد تا دولت ایران در مقابل آزادی سریع و بی‌قید و شرط چهره‌های جنبش سبز پاسخگو باشد و آنها بتوانند پس از آزادی از حق آزادی بیان و تشکل‌یابی برخوردار باشند.

رونوشت این نامه به دفتر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است.