001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تفسیر خبر – سه شنبه ۲۲ اسفند

امشب در تفسیر خبر / ایران فردا / 9.30 تهران: در نیمه نخست همراه با آقای رضا تقی زاده کارشناس امور اقتصادی مروری خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی حکومت در سال 96 با نگاهی به بحران کنونی ارز و نیز سرانجام اقتصاد مقاومتی اعلام شده از سوی رهبری جمهوری اسلامی.
در نیمه دوم  آقای نامدار بقائی یزدی کارشناس محیط زیست با ما خواهد بود و همراه او بررسی می کنیم علت بحران آب در ایران و راه حل این مسئله.
در آخر ضمن چند خبر مربوط به ایران ، گزارش تفسیری کوتاهی خواهیم داشت در مورد برکناری رکس تیلرسون از وزارت خارجه آمریکا
با امید به فردائی بهتر

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو