شاهنامه با گردآفرید – خاقان وهیتال و نوشین روان

بخش دویست و چهل و پنجم: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتوب دانلود