گشته شدن رهبر گروه لواء التوحید

«عبدالقادر صالح» رهبر گروه شورشی « لواء التوحید » سوریه، در اثر جراحاتش درگذشت. لواء التوحید عمدتا از حمایت قطر برخوردار است.
عبدالقادر صالح، یکی از چهره های کلیدی اپوزیسیون سوریه در منطقه حلب، همراه با چند نفر دیگر از اعضای ارشد «لواء التوحید»، روز پنجشنبه در خودرویی هدف حمله هواپیماهای حکومت بشار اسد قرار گرفته و زخمی شده بود. در آن حمله، یوسف عباس، رئیس دستگاه اطلاعاتی « لواء التوحید» نیز کشته شد.
لواء التوحید در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد و یک ماه پس از آن عملیاتی را در شهر حلب انجام داد.
در ژانویه سال جاری این گروه به جبهه آزادیبخش اسلامی سوریه، که از متحدان گروههای شورشی اسلامگرا است، پیوست.