انتقاد معاونت نظارت مجلس از تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه در مجلس

معاونت نظارت مجلس گزارش کرده که ۵۵ طرح تحقیق و تفحص در نخستین سال فعالیت نهمین دوره مجلس ثبت شده که ۱۸ مورد از آنها مختومه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه؛ علت مختومه اعلام شدن این پرونده‌ها: «رد تقاضا در صحن علنی»، «انصراف متقاضیان»، «ادغام در پرونده دیگر» و «عدم رعایت مواد آیین‌نامه داخلی مجلس» بوده است.

به گفته‌ی معاونت نظارت مجلس در حال حاضر ۳۷ پرونده تحقیق و تفحص در مجلس باز است.

نخستین طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم درباره «عملکرد وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور» بود که این تقاضا در صحن علنی به تصویب نرسید.

آخرین درخواست تفحص مجلس هم درباره عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری است که این طرح هم‌اکنون نزد کمیسیون مربوطه قرار دارد.

براین اساس، ۵۵ تحقیق و تفحصی که در طول یک سال در مجلس مطرح شده تا کنون به مرحله «قرائت گزارش» نرسیده است.