ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه ۲۲ بهمن

در این برنامه همراه با  علی اصغر رمضان پور، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته.

با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی