بر بال سیمرغ شنبه ۲۱ بهمن

برنامه ای از دکتر محمود کویر. محمود کویر دارای دکترای تاریخ و فرهنگ ایران، نویسنده و شاعر است.

او از شخصیت‌های سرشناس جامعۀ ایرانیان لندن و خارج از کشور می‌باشد.

یوتوب دانلود