دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ بهمن

در این برنامه همراه با فریدا صبا نگاهی خواهیم داشت به پیام ویدیویی نسرین ستوده و همچنین سری خواهیم زد به جنبشهای اخیر مدنی زنان در ایران و جهان. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را برای ما ارسال نمایید.

دانلود