شاهنامه با گردآفرید – بزم هفتم انوشــــیروان – زروان و جادوگر

بخش دویست و چهل و سوم: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتوب دانلود