شاهنامه با گردآفرید – بزم پنجم و ششم انوشــــیروان

بخش دویست و چهل و دوم: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتوب دانلود