شاهنامه با گردآفرید – بزم سوم و چهارم انوشــــیروان

بخش دویست و چهل و یک: گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه خوانی. همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتوب دانلود